harmonize

/'hɑ:mənaiz/ (harmonise) /'hɑ:mənaiz/

Ngoại động Từ

Làm Hài Hoà, Làm Cân đối, Làm Hoà Hợp
(âm Nhạc) Phối Hoà âm

Nội động Từ ((thường) + With)

Hài Hoà Với Nhau, Hoà Hợp Với Nhau