stygian

/'stidʤiən/

Tính Từ

(thần Thoại,thần Học) (thuộc) Sông Mê
Tối Tăm, ảm đạm, Thê Lương