Thỏa thuận sử dụng

Xin hãy đọc cẩn thận những điều khoản của Bản thỏa thuận sử dụng khi truy cập vào Website TLNet.com.vn, và nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Bản thỏa thuận này, xin đừng truy cập vào Website TLNet.com.vn. Việc bạn truy cập, sử dụng trang Web TLNet.com.vn có nghĩa là bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc với điều khoản, điều kiện của Bản thỏa thuận sử dụng này.

TLNet.com.vn (“TLNet.com.vn” hay “chúng tôi”) là Cổng web cung cấp thông tin tìm kiếm tổng hợp. Tại trang web này bạn có thể tìm được các thông tin mà bạn cần thông qua trang tìm kiếm của chúng tôi (Trang tìm kiếm của chúng tôi sử dụng máy tìm kiếm của GOOGLE). Bạn cũng có thể tra tự điển trên website của chúng tôi.

Tất cả những dịch vụ được cung cấp và quản lý bởi TLNet.com.vn, máy chủ hiện tại đươc đặt và xử lý tại Mỹ.

1. Cách sử dụng dịch vụ

Bạn có thể sử dụng TLNet.com.vn nếu bạn đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng và Bản quy định bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Bản thỏa thuận sử dụng do chúng tôi quy định xin đừng truy cập vào trang Website này. Nếu bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của chúng tôi, xin vui lòng đăng ký theo những quy trình mà chúng tôi thiết lập sẳn. Ngoài ra, bạn phải chịu toàn bộ chi phí cũng như trách nhiệm khi truy cập và sử dụng trang Website TLNet.com.vn.

2. Dịch vụ và các hành động cấm trong trang Website

Liên kết bên thứ 3
Nếu bạn chọn đường dẫn liên kết bên thứ 3, bao gồm cả các trang Quảng cáo, bạn sẽ rời trang TLNet.com.vn và truy cập vào trang Web bạn vừa chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung mà trang Website đó cung cấp.Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về những nội dung do những Công ty, cá nhân (người) khác cung cấp cho dù là bạn chọn đường truyền truy cập từ trang Web của chúng tôi (TLNet.com.vn). Và khi đó, bạn phải tuân theo quy định, nội dung của trang Web đó.

Dịch vụ và thông tin trên trang Website TLNet.com.vn


TLNet.com.vn là chủ sở hữu các nội dung trên TLNet.com.vn, bản quyền, tất cả các quyền hợp pháp khác đều thuộc quyền quản lý, sử dụng của TLNet.com.vn. Ngoài ra trên website TLNet.com.vn còn có các website của các thành viên, tất cả nội dung(văn bản,nhạc, hình ảnh, phim,.... ) do thành viên tải lên đều thuộc bản quyền của thành viên đó, TLNet.com.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tính đúng đắn cũng như bản quyền nội dung do thành viên đưa lên. Nếu bạn phát hiện nội dung do thành viên đưa lên vi pham bản quyền, pháp luật,... vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi kịp thời xử lý. Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.


Cung cấp dịch vụ


TLNet.com.vn sẽ trả lời các câu hỏi gửi bằng email của người sử dụng bằng Email. Chúng tôi sẽ không xác nhân bằng Điện thoại, Fax, hay các cách thức khác. Đối tượng hỗ trợ sẽ được giới hạn bởi TLNet.com.vnTLNet.com.vn không cung cấp các thiết bị cho người sử dụng dùng như máy tính, các thiết bị về thông tin, phần mềm thông tin, tất cả các trang thiết bị về internet. Chúng tôi mong bạn hiểu rằng có những trường hợp TLNet.com.vn không thể cung cấp những nội dung đề nghị trong trang Web TLNet.com.vn.


Hành vi cấm

Để bảo vệ trang Web dịch vụ TLNet.com.vn hoạt động hiệu quả. Những hành động sau đây là nghiêm cấm:

Với người sử dụng

1) Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.
2) Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.
3) Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của Web TLNet.com.vn.
4) Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân, bản quyền, .. và các quyền hợp pháp khác.
5) Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho người khác.
6) Hành động tải liên tục, đăng ký hàng loạt, những bức Ảnh (hình ảnh) có kích cỡ hoặc các hành vi tương tự
7) Hành động mạo nhận người khác.
8) Hành động gửi những chuổi mail, phát tán các spam mail.
9) Hành vi thu thập,tập hợp, tích góp những thông tin cá nhân của người sử dụng khác.
10) Và những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.
11) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Với thành viên

1) Bao gồm các hành vi cấm của người sử dụng
2) Không được tải lên (đăng) các nội dung (văn bản,nhạc, hình ảnh, phim,.... ) vi phạm luật pháp Việt Nam. Các nội dung liên quan đến đồi trụy, chính trị, bài xích tôn giáo, phỉ báng cá nhân đều bị cấm.

3. Thông tin của người sử dụng

Tất cả các quyền đối với thông tin có mà người sử dụng (thành viên) cung cấp lên Website TLNet.com.vn là thuộc về người sử dụng. TLNet.com.vn được quyền sử dụng những thông tin này cho việc quản trị trang web ngay khi người sử dụng cung cấp lên và có thể chuyển cho bên thứ 3 sử dụng trong cùng một mục đích Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. TLNet.com.vn và các đối tác của chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin do người sử dụng TLNet.com.vn cung cấp. Ngoài ra, TLNet.com.vn và đối tác của chúng tôi sẽ không có trách nhiệm phải xem xét để xóa những thông tin không đúng mức, hay bất hợp pháp. Người sử dụng không được đóng góp những nội dung thuộc Hành vi cấm đã được quy định trong Bản thỏa thuận sử dụng,và các điều khoản bảo mật của TLNet.com.vn. Ngoài ra, người sử dụng không được thay đổi cấu trúc, sắp xếp phân loại các các dữ liệu được đóng góp từ người khác. TLNet.com.vn có toàn quyền xóa, thay đổi, những thông tin chung. Chúng tôi có thể ngăn chặn sự sử dụng dịch vụ, hay xóa đăng ký sử dụng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý gì. Chúng tôi có thể xóa ngay lập tức những thông tin đóng góp mà chúng tôi cho rằng bất lợi cho website TLNet.com.vn . Thêm vào đó, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ các thông tin đăng ký, quá trình sử dụng, nội dung email của người sử dụng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

1) Khi TLNet.com.vn bị yêu cầu bởi toà án, cánh sát, các cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc để thực hiện các yêu cầu pháp lý
2) Khi TLNet.com.vn phải bảo vệ hệ thống hoặc khi có sự cố xảy ra.
3) Khi TLNet.com.vn thấy điều đó là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các công ty đối tác, những người sử dụng khác, hay của bên thứ ba trên cơ sở phù hợp pháp luật.
4) và các trường hợp hợp pháp khác

4. Sự miễm trừ trách nhiệm về dịch vụ của TLNet.com.vn

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang Web TLNet.com.vn như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng TLNet.com.vn. Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng. Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên TLNet.com.vn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi,hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích ứng, và kết quả do việc sử dụng thông tin, dịch vụ, trong TLNet.com.vn gây ra. Nếu bạn bị thiệt hại do việc sử dụng thông tin, dịch vụ của TLNet.com.vn, đây là sự rủi ro của bạn, bạn sẽ phải tự khắc phục những tổn thất ngoài ý muốn đó. Miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn.


Chúng tôi có quyền quyết định ngừng các dịch vụ trong TLNet.com.vn bất cứ lúc nào. Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm gì trước người sử dụng hay bên thứ ba đối với việc ngừng cung cấp dịch vụ này, cho dù có thể bạn bị thiệt hại vì việc sử dụng dịch vụ bị gián đọan. Khi chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tư vấn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và không bị ráng buộc với các ý kiến tư vấn đó.

5. Quy định bảo mật

TLNet.com.vn quản lý nghiêm túc các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Bản Quy Định Bảo Mật. Xin hãy đọc cẩn thận bản Quy Định Bảo Mật vì người sử dụng sẽ phải đồng ý với những điều khoản này.

6. Sự thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trong bản thỏa thuận này. Xin hãy xác nhận thường xuyên vì chúng tôi có thể thay đổi nội dung Bản thỏa thuận sử dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những điều kiện thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng.